Pride-tapahtumat ovat sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumia, jotka voivat kestää yhdestä päivästä reiluun viikkoon. Perinteisesti kesäkuussa ollut Pride- viikko on koronatilanteen takia siirretty kuluvana vuonna eri paikkakunnilla pidettäväksi elo- syyskuulle, tai etäyhteyksin. Lappeenrannassa vietetään Pride-viikkoa kuluvalla viikolla. Prideviikko järjestetään nyt toista kertaa Lappeenrannassa ja tapahtumien suosio osoitti jo viime vuonna toiminnan tarpeellisuuden myös täällä. Esimerkiksi tuolloin Lappeenrannan Pride-kulkueeseen kerääntyi ilahduttavan paljon osanottajia. Mielestäni tämä kuvastaa hyvin sitä, että syrjinnän vastaista toimintaa tarvitaan ja kaupunkimme ihmiset ovat halukkaita osoittamaan tukensa sille.

Minulle on suuri kunnia toimia Lappeenrannan Pride-viikon toisena suojelijana. Tänä vuonna Lappeenrannan Pride-viikkoa vietetään etäyhteyksin. Se ei silti vähennä sen merkitystä. Osallistuin 8.6 Pride- Lappeenrannan toimijoiden verkkotilaisuuteen sosiaalisen median Instragramsovelluksessa. Keskustelu oli avointa ja osallistavaa. Kokemus oli minulle positiivinen.

Olen erityisen huolissani THL:n kouluterveyskyselyn tuloksista, joiden mukaan joka neljäs seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluva yläkoululainen kokee kotonaan fyysistä väkivaltaa. Seksuaalivähemmistöt kokevat myös kiusaamista muita nuoria useammin. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista yläkouluikäisistä 23 prosenttia koki koulukiusaamista vähintään kerran viikossa, kun vastaava osuus muilla saman ikäisillä oli kuusi prosenttia. Myös Mielenterveyden keskusliitto on nostanut voimakkaasti esille huoltaan sateenkaarinuorten asemasta.

Pitäisi olla itsestään selvää, että jokaisella nuorella on oikeus tulla hyväksytyksi sellaisena, kun on. Näin ei valitettavasti aina kuitenkaan ole. Siksi on tärkeää, että me politiikassa ja myös muualla yhteiskunnan toiminnoissa vaikuttavat aikuiset kannamme yhdessä vastuun syrjimättömästä ilmapiiristä. Meidän tehtävämme on toimia esitaistelijoina niissä paikoissa, joissa säädetään lakeja ja muovataan yhteiskunnan arvoja ja normeja. Meidän tehtäväämme on pitää yhdessä huolta siitä, ettei enää koskaan yhdenkään nuoren tarvitse piilotella omaa identiteettiään.

Meidän paikallistenkin päättäjien on pidettävä huolta siitä, että enää koskaan yksikään nuori ei koe syrjintää ja näkymättömyyttä Lappeenrannassa, eikä enää koskaan yhdenkään nuoren tarvitse muuttaa muualle ahdistavan ilmapiirin vuoksi. Meidän päättäjien tulee suunnata oikea määrä resursseja kaupungin nuorisotyöhön ja järjestöjen toimintaan. Meidän on tuettava nuoria ja luotava kaupunkiimme kaikkia kunnioittava ilmapiiri.

Paikkakuntien pito- ja vetovoimasta tiedetään, että lapsena ja nuorena koetulla on voimakas yhteys siihen, haluaako nuori aikuistuttuaan jäädä omalle paikkakunnalle asumaan tai opintojensa jälkeen palata kotipaikkakunnalle takaisin. Kaupungin menestymisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että täällä on nollatoleranssi kaikkeen syrjintään. Vastuu tästä on meillä kaikilla.

Lauantaina voi osallistua Instagrammissa virtuaaliseen Pride -kulkueeseen.
Katso ohjeet Lappeenranta Priden sivulta:
https://www.instagram.com/lappeenrantapride/
https://www.facebook.com/Lappeenrantapride/

Kansanedustaja Hanna Holopainen