Kaakkois-Suomen vihreät nimesivät kevätkokouksessaan 23.4.2024 ensimmäiset aluevaaliehdokkaat vuoden 2025 aluevaaleihin, kolme Etelä-Karjalaan, yhden Etelä-Savoon ja kolme Kymenlaaksoon. Piirin uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Tiina Lavikka.

Suomen historian toiset aluevaalit käydään sunnuntaina 13.4.2025. Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuutetut, jotka päättävät alueensa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson hyvinvointialueille valitaan kullekin 59 valtuutettua. Tällä aluevaltuustojen ensimmäisellä kaudella vihreillä on 5 valtuutettua Etelä-Karjalassa ja 3 sekä Etelä-Savossa että Kymenlaaksossa.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle ehdokkaiksi nimettiin Marja Estola Imatralta, Kimmo Klemola Lappeenrannasta ja Tuomo Liljenbäck Lappeenrannasta.

Marja Estola on eläkkeellä oleva tinnituksen hoidosta väitellyt korvatautien erikoislääkäri. Hän on toiminut tämän kauden aikana Imatran kaupunginhallituksessa, mutta luopui tehtävästä päästyään aluevaaleissa läpi. Nyt hän on Imatralla valtuutettuna ja jäseneä kaupunkikehityslautakunnassa. Etelä-Karjalan hyvinvointialueella hän on toiminut aluehallituksen 3. varapuheenjohtajana. Estola oli ensimmäisissä aluevaaleissa Etelä-Karjalan eniten henkilökohtaisia ääniä saanut ehdokas.

– Maan hallituksen säästötoimet uhkaavat syrjäseutujen palveluiden ylläpitoa, ja niiden taloudellinen hyöty voi olla hyvin vähäinen. Lisäksi kuljetusten lisääntyminen kasvattaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä, joten lähipalveluiden ylläpitäminen on myös ekologisesti perusteltua, Estola kritisoi.

Kimmo Klemola on 59-vuotias tekniikan tohtori, joka toimii energia- ja ympäristöalan konsulttina ja opettaa LUT-yliopistolla. Hän on Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja Lappeenrannan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja.

Tuomo Liljenbäck on 42-vuotias Kaakkois-Suomen vihreiden sekä Viite – Tieteen ja teknologian vihreiden toiminnanjohtaja. Hän toimii jäsenenä Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnassa ja on aiemmin ollut Eksoten varavaltuutettu sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lähipalvelulautakunnan jäsen.

Etelä-Savon hyvinvointialueelle ehdokkaaksi nimettiin Jukka Saikkonen Mikkelistä.

Jukka Saikkonen on 48-vuotias sosionomi (AMK), joka toimii tällä hetkellä sosiaaliohjaajana vastaanottokeskuksessa Mikkelissä. Hän on Kaakkois-Suomen vihreiden puheenjohtaja sekä Vihreiden puoluevaltuuston jäsen. Hän on toiminut aiemmin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Essote) hallituksessa ennen hyvinvointialueiden aloittamista.

– Orpon hallitus tekee niin suuria leikkauksia, joiden vaikutuksista emme vielä tiedä. Tämän vuoksi aluevaaleissa tarvitaan myös sosiaalialan osaajia ehdolle, painottaa Saikkonen.

Kymenlaakson hyvinvointialueelle ehdokkaiksi nimettiin kotkalaiset Tommi Iivonen, Riikka Kinnunen ja Eero Kivistö.

Tommi Iivonen on 53-vuotias isä, Kotkan vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja, toisen kauden kaupunginvaltuutettu sekä elinvoimavaliokunnan jäsen. Lisäksi hän on aluevaltuutettu, Kymenlaakson vihreän aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja ja palvelulautakunnan jäsen.

– Pitkä työkokemus mielenterveys- ja päihdehoitotyössä on opettanut minulle ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Teini-ikäisen lapsen huoltajana nuorten asiat ovat muutenkin lähellä sydäntä, Iivonen kertoo.

Riikka Kinnunen on 41-vuotias sairaanhoitaja (YAMK), joka toimii tällä hetkellä palvelujen kehittämisessä Kymenlaakson hyvinvointialueella. Hän on Kaakkois-Suomen Vihreiden edustaja puoluehallituksessa sekä toimii varavaltuutettuna aluevaltuustossa ja Kotkan kaupunginvaltuustossa. Lisäksi hän on jäsen kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa ja hyvinvointialueen yksilöjaostossa.

Eero Kivistö on 27-vuotias kotkalainen vartija ja aktivisti, joka on toiminut Vihreissä vuodesta 2020 alkaen. Hän toimii Vihreiden nuorten liittohallituksessa, vastuualueinaan kansainväliset asiat ja yhdenvertaisuus, Kotkan seudun Vihreiden varapuheenjohtajana sekä Kaakkois-Suomen vihreiden piirihallituksen varajäsenenä. Puoluetoiminnan ohella hän Palvelualojen ammattiliitto Pamin aktiivi liiton nuorisojaoston kautta.

Lappeenrantalainen Tiina Lavikka valittiin varapuheenjohtajaksi vuoden 2024 loppuun kestävälle kaudelle. Tiina Lavikka on 41-vuotias KTM ja tradenomi, joka työskentelee tällä hetkellä Etelä-Karjalan liitossa. Hän on toista kautta Lappeenrannan kaupunginvaltuuston varajäsenenä ja aloittanut tänä vuonna myös Etelä-Karjalan Vihreiden varapuheenjohtajana. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus on ollut luottamustoimista pitkäaikaisin, mutta myös Lappeenrannan ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä ovat tulleet tutuiksi. Kunnallisen päätöksenteon ulkopuolella Lavikka toimii luottamushenkilönä myös Lappeenrannan seurakuntayhtymässä sekä Lappeenrannan taideyhdistyksessä.

– Istun mielelläni sekä päivät että illat kokouksissa, jos sillä pystymme edistämään tasa-arvoista, yhdenvertaista ja kestävää yhteiskuntaa, Lavikka kertoo.

Lisäksi kevätkokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja muita hallinnollisia asioita.

Piirihallituksen kokoonpano: https://www.kaakkoissuomenvihreat.fi/piirihallitus/

Kevätkokouksen kokouskutsu, esityslista ja liitteet: https://www.kaakkoissuomenvihreat.fi/2024/04/04/kutsu-piirin-kevatkokoukseen-23-4-2024/

Kaikki aluevaaliehdokkaat (myös myöhemmin nimettävät): https://www.kaakkoissuomenvihreat.fi/aluevaalit-2025/

Yhteystiedot:
Jukka Saikkonen, jukka.saikkonen@vihreat.fi, 0400744915
Marja Estola, 0400640 726
Tommi Iivonen, tommi.iivonen@kotka.fi, 0505561880
Tiina Lavikka, tiina.lavikka@lappeenranta.fi, 0445223897

Lisätietoja:
Tuomo Liljenbäck, toiminnanjohtaja, tuomo.liljenback@vihreat.fi, 0440918171