Hallitus teki suuria säästöpäätöksiä, jotka vaikuttavat suomalaisten hyvinvointiin. Leikkaukset kohdistuvat erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin, kuten pitkäaikaissairaisiin ja pienituloisiin perheisiin. Palvelujen saatavuutta vähennetään, ja hoitojonoja kasvatetaan hoitotakuun aikoja pidentämällä, mikä lisää kustannuksia ja hankaloittaa palvelujen saantia.

Myös asiakasmaksuja terveyspalveluissa korotetaan ja palveluvalikoimaa rajataan. Sosiaaliturvaan kohdistetaan säästöjä, esimerkiksi sairauspäivärahan ja lääkekustannusten osalta. Hallituksen päätökset heikentävät palvelujen saavutettavuutta ja lisäävät hoitojonoja, mikä puolestaan pahentaa tilannetta, lisää raskaampien palveluiden tarvetta, pitkittää työpoissaoloja ja nostaa kustannuksia.

Samalla hallitus suosii yksityistä terveydenhuoltoa nostamalla puolella miljardilla kelakorvauksia, mikä lisää eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa.

Hallituksen esittämät leikkaukset horjuttavat nyt hyvinvointivaltion perustuksia, kun tarvittavat sopeutukset olisi voitu tehdä mieluummin esimerkiksi yritystukia vähentämällä, korkeimpien veroluokkien verotusta tai ympäristölle ja terveydelle haitallisia tukia kiristämällä.

Kymenlaakson vihreiden aluevaltuustoryhmä
Jenni Aikio
Katja Andrejev
Tommi Iivonen
Erja Vanhala
Riikka Kinnunen
Suvi Luoto
Sakari Kainulainen
Hanna Pikka

Kirjoitus on julkaistu alunperin Kaupunkilehti PK & Ankkurissa