Äänestys- ja vaalijärjestys

Hyväksytty piirijärjestön syyskokouksessa 16.12.2020.

1 § Äänestys- ja vaalijärjestyksen käyttötarkoitus

Yhdistyksen kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä sekä etäyhteyksin järjestettävissä piirijärjestön etäkokouksissa tätä sääntöjä täydentävää äänestys- ja vaalijärjestystä.

2 § Piirijärjestön kokousten ja järjestämistapa
Mikäli piirijärjestön kokous järjestetään etäyhteyksin, käytetään esimerkiksi Google Meet -palvelua. Piirihallitus antaa tarvittaessa suosituksen etäyhteyksien käytöstä.

3 § Äänestäminen piirijärjestön etäkokouksissa

 1. Piirijärjestön kokouksissa, jotka järjestetään etäyhteyksin, valitaan ääntenlaskijoiden lisäksi vaalivirkailija, joka vastaa sähköisen äänestyksen toteuttamisesta. Sähköiseen äänestämiseen käytetään ensisijaisesti etäkokouspalvelun äänestysominaisuuksia tai pikaviestejä. Tarvittaessa voidaan järjestää nimenhuutoäänestys ääniyhteyttä käyttäen. Suljetussa lippuäänestyksessä käytetään puolueen tarjoamaa Googlen palveluihin pohjautuvaa äänestyssovellusta.
 2. Äänioikeus
  Piirin jäsenyhdistykset toimittavat ennen piirijärjestön kokousta valtakirjat, joissa äänivaltaiset edustajat on nimetty. Sähköistä etä-äänestystä varten valtakirjassa on mainittava myös äänivaltaisten edustajien sähköpostiosoitteet.
 3. Sähköinen etä-äänestys suljetuin lipuin
  Linkki äänestyslomakkeeseen lähetetään sähköpostitse kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.
 4. Äänestäminen fyysisessä kokouspaikassa
  Äänestäminen fyysisessä kokouspaikassa tapahtuu kokouksen puheenjohtajan määräämällä tavalla. Etäosallistujien on pystyttävä toteamaan fyysisessä kokouksessa annetut äänet luotettavalla tavalla.
  Läsnäolevana paikan päällä kokoukseen osallistuvat äänivaltaiset edustajat äänestävät suljetussa lippuäänestyksessä myös sähköisesti, joko omalla laitteella sähköpostin kautta toimitettavalla lomakkeella kuten etäosallistujatkin, tai kokouspaikalle toimitettavalla yhteiskäyttölaitteella. Jos fyysisessä kokouspaikassa osallistujia on yli 5 henkeä, heille voidaan tarvittaessa järjestää äänestys perinteiseen tapaan paperilla, jolloin paperilla annetut äänet lasketaan yhteen sähköisten äänten kanssa.

4 § Tekniset häiriöt
Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksenjärjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.