Etelä-Savon vihreä aluevaaliohjelma

Yhdenvertaiset, kaikille helposti saavutettavat laadukkaat palvelut oikea-aikaisesti! 

Peruspalvelut on pyrittävä tuottamaan lähellä. Digitaalisia palveluja kannattaa kehittää tarkoituksenmukaisiksi täydentäjiksi, mutta ne eivät sovi kaikille eivätkä kaikkiin tilanteisiin.

Kaikilla tulee olla oikeus myös hyvään erikoissairaanhoitoon. Hyvinvointialueellamme toimii kaksi sairaalaa, joiden palvelut tulee järjestää yhteistyössä. Erikoissairaanhoidon tuottaminen laadukkaasti resurssit hyödyntäen on kaikkien etu.

Ennakoiva hoito, ennakoivat palvelut vähentävät kalliin korjaamisen tarvetta.

Järjestetään matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kaikkiin kuntiin samalla kun varmistetaan korjaavien mielenterveyspalveluiden parempi saatavuus.

Määritellään sitovat luvut opiskeluhuollon henkilökunnan ja opiskelijamäärän suhteen kaikilla koulutusasteilla. Toimivat psykologi- ja kuraattoripalvelut tulee olla osa jokaisen oppilaitoksen ja päiväkodin arkea.

Perheneuvonta on osa oppilashuoltoa, sillä lasten ja perheiden hyvinvointi korreloi keskenään. Perhepalvelut tulee olla helposti saatavilla neuvolatoiminnasta alkaen osana ennaltaehkäisevää, tarvittaessa myös korjaavaa toimintaa.

Järjestöyhteistyötä tulee kehittää välttämättömänä lisäresurssina monissa sote-palveluissa.

Tarjotaan maksutonta ehkäisyä ja neuvontaa alle 30-vuotiaille, mikä vähentää kustannuksia ja nuorten eriarvoisuutta.

Elintapaohjaus auttaa tutkitusti monien sairauksien (mm diabetes, sydän- ja muistisairaudet) ehkäisemisessä. Olisi tärkeää kehittää keinoja tavoittaa miehetkin ennen mahdollisten ongelmien kasautumista.

Oikeus hyvään vanhuuteen tulee huomioida kokonaisvaltaisesti yksilöllisiä ja inhimillisiä tarpeita kunnioittaen. Vanhusten viriketoiminta ja monipuoliset virkistyspalvelut pitävät aktiivisuutta ja toimintakykyä vireillä.

Kotihoitoa täytyy koordinoida inhimillisesti paremmin; omahoitaja-ryhmä tuntisi asiakkaan ja edistäisi hänen terveyttään sekä parantaisi elämänlaatua.

Omalääkäri-, omahoitaja- tai perhelääkärijärjestelmän kehittäminen tukee terveyttä. Kun tunnetaan ihminen ja nähdään hänet kokonaisuutena osataan paremmin ennakoida mahdollisia terveyden- ja sosiaalisen tilan muutoksia.

Yhden luukun helpot palvelut nopeuttavat asiointia ja auttavat näkemään ihmisen kokonaistilanteen.

Sujuvat asiakaslähtöiset palvelupolut johtavat parhaiten hyvinvointiin ja terveyteen.

Erityishuolto vaatii erityisjärjestelyjä; Vaalijalan nykyisen kuntayhtymän toiminta ja laadukkaat erityishuollon palvelut yli hyvinvointialueiden rajojen on turvattava ja säilytettävä uudistuksessakin omana kokonaisuutenaan.

Ihmisestä riippuvaiset eläimet, tuotantoeläimet ja lemmikit tarvitsevat toimivaa apua sairauden sattuessa. Eläinlääkäripalvelut ja eläinten hyvinvoinnin seuranta tulee jatkossa toteuttaa hyvinvointialueen järjestämänä, ei yksittäisten kuntien.

Sote-alan työntekijöiden saatavuuden ja pitämisen turvaaminen on järjestettävä kiireellisesti. Koulutus, työolot, työmäärä ja palkkaus pitää saada kuntoon. On annettava työntekijälle riittävästi aikaa ja tukea, jotta hän voi tehdä parhaansa.

Pelastuspalveluiden resurssit on turvattava, jotta koulutettua henkilökuntaa sekä kalustoa on riittävästi eivätkä vasteajat nykytilanteesta pitene.  Syrjäseuduilla ensihoidon vasteajan kannalta on oleellista kehittää perinteisen kuljetuksen rinnalla paikan päällä tapahtuvaa hoitoa.

Vihreän sosiaali- ja terveyspolitiikan kantavana perustana on laajempi käsitys koetusta hyvinvoinnista. Luonnon hyvinvoinnin, kulttuurin, sivistyksen ja liikunnan edistäminen antaisi kaivattua elämänvoimaa Etelä-Savoon ja meille eteläsavolaisille.