Etelä-Karjalan vihreä aluevaaliohjelma

Terveys, hyvinvointi ja turvallisuus ovat elämän tärkeimpiä asioita. Me vihreät haluamme kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Etelä-Karjalassa, turvata ennaltaehkäisevät palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

  • Oikea apu ja hoiva oikeaan aikaan! Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointiin sekä aikuisten ja vanhusten mielenterveysongelmiin on turvattava mahdollisuudet avun saamiseen nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Tarjotaan sähköisiä palveluita heille, joilla valmiuksia käyttää niitä.
  • Ennaltaehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön panostetaan, jotta jokaisen mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi olisi turvassa, olipa kyseessä elämän kriisitilanne, päihteet tai sairaudet.
  • Hyvä vanhuus kuuluu kaikille. Ikäihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista huolehditaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Vanhusneuvostoa hyödynnetään opastamisessa ja parannetaan tilannetta tekemällä aktiivista yhteistyötä yhdistysten kanssa.
  • Osaava ja jaksava henkilöstö toteuttaa hyvinvoinnin käytännössä. Varmistetaan riittävä ja osaava henkilöstö, vahvistetaan henkilöstön ammatillista osaamista ja varmistetaan hyvä työympäristö sekä kilpailukykyinen palkkaus.
  • Hädän hetkellä apua on saatava pitkän ja kapean maakuntamme jokaisessa kolkassa kohtuullisessa ajassa. Pyritään torjumaan onnettomuuksia ennalta – sillä on paljon pienempi inhimillinen ja taloudellinen hinta. Varaudutaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamiin uhkiin.