Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Holopainen pettyi suurten puolueiden huonoon ymmärrykseen luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Holopainen osallistui (11.1.) Maaseudun Tulevaisuuden ja MTK:n järjestämään puheenjohtajatenttiin, jossa keskustelua käytiin muun muassa hiilinieluista ja metsien monimuotoisuudesta.

– Suurten puolueiden näkökulmastaan metsänhoitoa voidaan näköjään jatkaa täysin nykyisellä mallilla. Meillä on aivan selvää tietoa, että metsää hakataan liikaa ja liian nuorena. Tämän tiedon edessä pään haluavat näköjään valitettavasti laittaa pensaaseen niin kokoomus, keskusta kuin sosiaalidemokraatitkin. Tiede ja tutkimus on nostettava metsäpolitiikan pohjaksi juuri siksikin, että metsä ja metsäteollisuus ovat Suomelle niin arvokkaita. Se on myös ainoa keino varmistaa metsien talouskäytön tulevaisuus, Holopainen muistuttaa.

Hiilinieluista löytyy LUKE:n selvitys täällä. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä löytyy tietoa muun muassa Kansallisesta monimuotoisuusstrategiasta täältä.

Holopaisen mukaan nykyiseen tilanteeseen tarrautumisen sijasta tulisi nähdä kaikki mahdollisuudet, joita ympäristön ennallistaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai hiilinielut tarjoavat.

– Jos emme hoida esimerkiksi hiilinieluja maankäytön ja metsien suhteen, kaikki muut yhteiskunnan osa-alueet joutuvat siitä maksamaan. Myös metsäteollisuudessa on korkea aika nähdä metsä puukuutioiden sijasta. Ei ole oikein, että muut toimialat joutuvat maksamaan metsien käytön epäonnistumisen näiden asioiden suhteen, Holopainen muistuttaa.

– Luonnon monimuotoisuutta tulee säilyttää ihan itsekkäistäkin syistä. Emme voi tietää, mikä eliö vaikkapa kymmenen vuoden kulutta on meille arvokas raaka-aine esimerkiksi lääkkeitä varten. Kerran kadotettu laji ei palaa. Se on lopullista.

Jatkossa tarvitsemme Holopaisen mukaan enemmän metsien suojelua, joka myöskin tarjoaa uusia mahdollisuuksia metsänomistajille. VTT:n tuoreen selvityksen perusteella hiilinielutulot olisivat liki kolminkertaiset puunmyyntituloihin verrattuna, mikäli hiilensidonnasta hyvitettäisiin metsänomistajalle 100 euroa hiilidioksiditonnilta. Lue VTT:n selvityksestä täältä.

– Metsäteollisuuspaikkakunnan kasvattina ymmärrän erinomaisesti metsien merkityksen maamme taloudelle. Tarvitsemme sellun ja siitä tehdyn vessapaperin ohelle teollisuuden jalostusarvon nostoa – sen suhteen teollisuus on edennyt hämmentävän hitaasti. Jo pelkästään kangaskuituna puun arvo kasvaisi huomattavasti. Puusta voidaan tehdä esimerkiksi hiilikuituisia autonkoreja, lentokoneita, muoveja tai vaatteita. Kun teemme puukuidusta arvokkaampia materiaaleja kuin sellua, voimme suojella enemmän, metsänomistajat saavat puustaan paremman hinnan ja yhtiöt voivat maksaa parempaa palkkaa työntekijöilleen, huomauttaa Holopainen.

Metsänomistajat tarvitsevat Holopaisen mielestä taloudellisia kannustimia, joilla vahvistetaan hiilen sidontaa ja luonnon monimuotoisuutta. Hiilen markkinat luovat uusia ansaintatapoja metsänomistajille.

– Esimerkiksi hiilipörssin kautta hiiltä sitova metsänomistaja saisi ratkaisustaan rahaa tahoilta, jotka hyvittävät päästöjä. Haastan kokoomuksen, keskustan ja sosiaalidemokraattien edustajat tutustumaan puunkäytön ja hiilensidonnan uusiin mahdollisuuksiin. Parempi ymmärrys näistä synnyttää varmasti parempia päätöksiä ensi hallituskaudella. Meillä on keinoja, kunhan löytyy ymmärrystä, tahtoa ja ratkaisuja. Nyt asioita tarkastellaan liian kapeista näkökulmista, Holopainen sanoo.

Lisätietoja: Hanna Holopainen, Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja
044 571 3463, hanna.holopainen@eduskunta.fi