Kaakkois-Suomen vihreät ovat nimenneet Miisa Minkin eduskuntavaaliehdokkaaksi. Miisa Mink on viime vuosina tullut tunnetuksi kaivoskriittisenä maanomistajana Luonterin rannalta. Hän on Saimaa ilman kaivoksia -ryhmän ja samannimisen yhdistyksen perustaja. Hän on myös yksi Kaivostoiminnalle RAJAT -kansalaisaloiteen vireillepanijoista. Kansalaisaloite keräsi puolessa vuodessa yli 62 000 kannatusilmoitusta ja odottaa edelleen eduskunnan käsittelyä.

Mink on kampanjoinut aktiivisesti kaivostoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kaivostoiminnalta kokonaan suljettujen alueiden perustamiseksi Suomessa. Hänen mielestään kaivoksia tarvitaan taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan, mutta ne eivät sovi kaikkialle. Mink on tuonut julkisuuteen muun muassa Savonlinnan Laukunkankaalla sijaitsevan suljetun nikkelikaivoksen jätealueen ympäristövahingot ja kampanjoinut Saimaan alueelle kohdistuvia laajoja malminetsintävarauksia ja -lupia vastaan. Yksi kohua herättäneistä varauksista suuntautui Lappeenrannan ja Taipalsaaren alueille.

Miisa Mink ei ole aikaisemmin ollut poliittisesti aktiivinen.

– Kaksi ja puoli vuotta sitten elin elämääni tyypillisen keskiluokkaisen, keski-ikäisen yrittäjänaisen tapaan: en ollut juurikaan kiinnostunut politiikasta. Kuvittelin, että eduskunnassa istuisi sellaista porukkaa, joka huolehtisi puhtaiden vesien ja monimuotoisen luonnon säilymisestä tuleville sukupolville, Mink kuvailee.

– Olen pettynyt erityisesti hallituspuolue Keskustan haluttomuuteen korjata kaivoslakia siten, että se takaisi maanomistajien ja muiden elinkeinojen yhdenvertaisen aseman. Ilmastokriisin torjunta ei saa aiheuttaa luontokatoa, pilata vesiä tai viedä olemassa olevia työpaikkoja. Minulle on selvinnyt, että kansalaisvaikuttamisella on kyllä paikkansa, mutta ainoastaan demokratia tulee pelastamaan Suomen puhtaat vedet, Mink toteaa.

Mink näkee asettumisen ehdolle eduskuntavaaleissa luonnollisena jatkumona hänen aktivismityölleen.

– En ole koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen. Mielestäni kaikissa puolueissa on jotakin hyvää, mutta myös huonoa. Valitsin puolueekseni Vihreät siitä syystä, että he ovat johdonmukaisesti yrittäneet muuttaa kaivoslakia ja ovat kirjanneet esimerkiksi kaivoksilta kokonaan suojellut alueet tavoitteeksi puolueohjelmaansa, kommentoi Mink puoluevalintaa.

Mink on kauppatieteiden maisteri, yrittäjä ja maanomistaja Etelä-Savossa. Hänen tavoitteenaan on luontokadon pysäyttäminen ja talouden rakennemuutos, jossa kasvua ei haeta vain akkutehtaista, vaan toimialoilta, jotka luovat monipuolisesti alueellisia työpaikkoja ja tukevat ympäristön ja ihmisten hyvinvointia. Mink on ehdolla Kaakkois-Suomessa, Vihreiden listalla.

Kaikki tähän mennessä nimetyt ehdokkaat löytyvät piirin nettisivuilta: https://kaakkoissuomenvihreat.fi/eduskuntavaalit-2023/

Lisätietoja, ehdokas:
Miisa Mink, miisa@btinternet.com, 045 808 0018

Lisätietoja ehdokasasettelusta:
Tiina Rosberg, puheenjohtaja, tiina.rosberg@vihreat.fi, 040 730 7915
Tuomo Liljenbäck, toiminnanjohtaja, tuomo.liljenback@vihreat.fi, 044 091 8171