Nuoret ovat suuri ja moninainen joukko, joiden äänet ovat saatava kuuluviin myös hyvinvointialueilla. Äänioikeuden puuttuminen edellyttää erityistä huomion kiinnittämistä osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kasvattamiseen. Ilman riittäviä vaikuttamiskanavia pelkona saattaa olla, että nuorten näkökulma ja mielipiteet jäävät taka-alalle. Tilanteen välttäminen edellyttää aluepäättäjiltä konkreettisia panostuksia muun muassa alueellisen nuorisovaltuuston toimintaedellytyksien varmistamiseksi.

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle lukeutuu useita lapsia ja nuoria koskettavia palveluita kouluterveydenhuollosta, nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä lastensuojeluun. Nuoret ovat näkyvä joukko niin perusterveydenhuollossa kuin järjestöpuolellakin. Miksi nuorten osallisuuteen ei siis kiinnitettäisi yhä enemmän huomiota? Kenties nuorten kiinnostusta vaikuttamista ja politiikkaa kohtaan voitaisiin edelleen kasvattaa varmistamalla mielenkiintoiset ja helposti lähestyttävät osallisuusmahdollisuudet.

Nuva ry sekä Allianssi ry listaavatkin blogikirjoituksissaan selkeästi toimista, joiden avulla nuorten osallisuutta kyettäisiin vahvistamaan. Alueellisen nuorisovaltuuston toiminnan suunnitteluvaiheessa tulisikin varmistaa muun muassa läsnäolo- ja puheoikeudet toimielimiin sekä suora aloiteoikeus aluevaltuustolle. Myös yleisemmin kaikille nuorille kohdennetuista osallisuustoimista tulisi huolehtia, jotta nuorten moninaiset näkemykset pääsisivät aidosti esille. Osallistuva budjetointi, selkeät palautekanavat sekä Nuva ry:n ehdottama nuorten alueellisesti toimiva aloitekanava ovat keinoja nuorten osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi some ja digitalisaatio mahdollistavat esimerkiksi matalan kynnyksen vaikuttamisen myös anonyymisti sekä tarjoavat tietoa niin erilaisista vaikuttamismahdollisuuksista, kuin itse palveluistakin.

Tärkeä onkin jo suunnitteluvaiheessa kysyä lasten ja nuorten näkemyksiä toimivista osallisuuskanavista sekä pyrkiä luomaan sellainen ilmapiiri, jossa nuorten äänet otetaan vakavasti huomioon ja asioiden eteen ollaan valmiita toimimaan. Yhteistyön vahvistaminen on avainasemassa nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä sekä hyvinvoinnin edistämisessä. Ollaan siis jokainen valmiita osaltamme edistämään tämän toteutumista. 

Ellaroosa Rokka, aluevaltuutettu, Etelä-Karjala