Kaakkois-Suomen vihreät vaatii suurempia aluepoliittisia koulutus- ja tutkimusinvestointeja vihreän siirtymän kannalta merkittäviin tutkimushankkeisiin LUT-yliopistossa, LAB-ammattikorkeakoulussa ja Xamkissa.

Kaakkois-Suomi ja koko Itä-Suomi ovat kärsineet jo suhteellisesti muuta maata enemmän Krimin valtauksen jälkeisistä sinällään tarpeellisista pakotteista vuodesta 2014 saakka. Nyt Ukrainan sodan takia laajentuneet pakotteet tuhoavat jo koronan ja aiempien pakotteiden aiheuttamasta talouslamasta selviytymistä muun muassa logistiikka-, energia- ja matkailualoilla. Koulutus- ja tutkimusinvestoinnit olisivat sekä laaja aluepoliittinen piristysruiske että vihreän siirtymän nopeuttaja.

Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Hanna Holopainen on painottanut Kaakkois-Suomen erityisiä haasteita tässä muuttuneessa maailmantilanteessa. Ne olisi huomioitava kaikessa kansallisen tason päätöksenteossa. Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeintä huolehtia siitä, että kun EU:n Venäjän rajaseutukehittämisen ohjelmat on päätetty lakkauttaa niin rahoitusta ei kuitenkaan siirretä muualle, vaan se säilyy täällä raja-alueen maakunnissa. Kyseistä rahoitusta tulee kohdentaa ennen kaikkea vihreän siirtymän toteuttamiseen.

Kaasu-, öljy- ja muun energian Venäjä-riippuvuuden vähentäminen tarkoittaa Suomen metsiä, soita ja vesistöjä tuhoavaa energiakäyttöä. Vaihtoehtoisesti voimme etsiä aivan uusia polttoon perustumattomia energiaratkaisuja. Myös tuulivoimaloiden puolustusvoimille tuottaman tutkaongelman ratkaisuun tulee löytyä lisäpanostuksia. Tässä vaihtoehtoina olisi joko ongelman ratkaisu tai sen aiheuttamien investointien ja mm kiinteistöverotulojen menetysten kompensointi asiasta kärsiville kunnille –  esimerkiksi lisäämällä elinkeinopoliittisia hankerahoja ja TKI-panostuksia sekä kuntien verotulojen tasausjärjestelmän kautta.

Kaakkois-Suomen vihreät tähdentää, että edellä mainitun lisäksi pitää tutkia ja toteuttaa nopeasti energian varastointia vetyyn ja geotermisen energian hyödyntämistä. Kaakkois-Suomi on Suomen parhaita alueita geotermisen energian suhteen. Lopullinen vihreä päämäärä on vähäpäästöisten energiamuotojen yhä laajempi käyttöönotto sekä energiatehokkuuden lisääminen.

Energiatehokkuuden lisäämisessä Xamkissa tehtävä monipuolinen tutkimus ja koulutus ansaitsevat Vihreiden mielestä selkeästi enemmän tukea. Xamkissa voi opiskella muun muassa energia- ja ympäristötekniikkaa. Metsä, ympäristö ja energia ovat tutkimuksen painopisteitä. Kouvolan ja Kotkan kampuksilla tutkitaan logistiikkaa, Mikkelissä ympäristöturvallisuutta ja kiertotaloutta sekä Savonlinnan laboratoriossa metsäbiomassan ja puukuidun mahdollisuuksia kääntyä uusiksi tuotteiksi. Hiilineutraalia kiertotaloutta tutkitaan myös LAB-ammattikorkeakoulussa.

Näiden esimerkkien nojalla Kaakkois-Suomen vihreät vaatii uusia alue- ja energiapoliittisia investointeja Kaakkois-Suomen koulutus- ja tutkimuskeskittymien tueksi. Hallituksen tulee ryhtyä välittömiin vaikuttamistoimiin asian vaatiman EU-asetusmuutoksen valmistelun käynnistämiseksi.

Lisätietoja:
Hanna Holopainen, hanna.holopainen@eduskunta.fi, 044 5713463