Koronapandemia on kurittanut Suomea jo yli vuoden. Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8. ja tämän myötä opiskelijoiden määrä kasvaa toisella asteella. Nyt tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoihin. Toisella asteella opiskelee noin 346 000 nuorta, jotka ovat olleet vaihtelevasti etäopetuksessa ja korkeakoulujen noin 270 000 tutkinto-opiskelijaa ovat olleet pääsääntöisesti etäopetuksessa koko pandemia-ajan.

Suomen Lukiolaisten Liitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry ovat ilmaisseet huolen tästä ikäluokasta. Tilanne passivoi nuoria ja lisää mielenterveysongelmia. Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry teetti vuosi sitten ammattikorkeakouluopiskelijoille etäopiskelukyselyn, jonka mukaan opiskelumotivaatio oli laskenut jo silloin 51%:lla vastaajista.

Monet muuttavat uudelle paikkakunnalle opiskelupaikan perässä, ja heille opiskeluyhteisö voi olla ainoa sosiaalinen kontakti. Ilman opiskeluyhteisöä motivaatio opiskeluun voi laskea ja pahimmassa tapauksessa opiskelija keskeyttää opinnot. Meidän tulee varmistaa matalan kynnyksen psykiatrinen hoito ja taata esimerkiksi etäopiskelussa liikuntamahdollisuudet kaikille opiskelijoille. Hyvinvoivat opiskelijat siirtyvät työelämään motivoituneina ja hyvinvoivina.

Opiskelijat tarvitset opinto-ohjaajia, erityisopettajia sekä opintopsykologeja, jotka ovat osa opiskelija-arkea. Emme voi jättää opiskelijoita yksin selviämään pandemia-ajasta ja sen vaikutuksista.

– Meidän tulee nyt kantaa vastuu opiskelijoistamme ja tehdä taloudellisia panostuksia, toteaa piirin puheenjohtaja Sonja Kähäri.

Me Kaakkois-Suomen vihreät tunnistamme, että koronan vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin tulevat näkymään pitkän ajan kuluessa. Vetoamme alueen kuntiin, sosiaali- ja terveyspiireihin sekä toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin. Yhdessä toimien voidaan taata opiskelijoiden hyvinvointi ja tukea heitä opintojen etenemisessä.