Kansanedustaja Hanna Holopaisen puhe Vihreän liiton puoluekokouksessa 19.9.2020

Hyvä puoluekokous ja rakkaat vihreät ystävät. Tervehdys Saimaan ääreltä Lappeenrannasta.

Saimaalla on ollut tänä kesänä vilkasta. Saimaa on ollut kotimaanmatkailun suosituimpia kohteita. Valitettavasti myös ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat aktivoituneet ja Saimaalla on tehty laajoja malminetsintävarauksia. Aivan aiheesta Saimaan alueen asukkaat, kunnat ja muut toimijat ovat tästä huolestuneet.

On selvää, että kaivostoiminta ei sovi Saimaan kaltaiseen herkkään ympäristöön. Riskit ympäristön pilaantumiselle ovat aivan liian suuret ja kaivostoiminta on vahvasti ristiriidassa alueen muun elinkeinotoiminnan kanssa. Nykyisen kaivoslain mukaisesti etsintävarauksia voi tehdä myös sellaisille alueille, joille tuskin on mahdollista saada lupaa varsinaiselle kaivostoiminnalle. Varaukset voivat olla voimassa jopa kymmeniä vuosia, mikä aiheuttaa alueella kohtuutonta epävarmuutta.

Kaivoslain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja uudistusta valmistellaan Työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa työryhmässä. Huolta on aiheuttanut valmistelutyöryhmän vahva kaivosteollisuuden edustus. Työryhmän laatima lakiluonnos osoittaa huolen aiheelliseksi. Ehdotetut muutokset ovat lähinnä kosmeettisia, eivätkä poista lain suurimpia ongelmia.

Kaivoslainsäädännölle tarvitaan kokonaisuudistus, pelkkä hienosäätö ei riitä.

Kaivosten etuajo-oikeus tulee poistaa. Ympäristöltään ja kulttuuriltaan arvokkaiden alueiden koskemattomuus on turvattava rajaamalla ne kaiken kaivostoiminnan ulkopuolelle ns. no-go alueiksi. Lupia myönnettäessä on huomioitava kaivostoiminnan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ympäristölle ja muulle elinkeinotoiminnalle.

Meidän on täytettävä kansalaisten odotukset ja varmistettava että lakiuudistus toteutuu riittävän kunnianhimoisena.