Rantasalmen vihreiden kuntavaaliohjelma 2021

Keskeisiä lähivuosien tavoitteitamme on edistää Rantasalmen kuntapäätöksissä seuraavia asioita.

Vesistöjen ja ilman puhtaus

Puhtaat vedet ja luonto antavat ihmisille mahdollisuuden monenlaiseen virkistäytymiseen ja hyvinvointiin. Kunnassa eikä sen lähiseuduilla sallita ympäristöä vahingoittavaa kaivostoimintaa. Velvollisuutemme on turvata eläin- ja kasvilajiston moninaisuus ja niiden elinolosuhteet.

Luontoliikunta

Kunnan eri puolille rakennetaan tai kunnostetaan kattava retkeilyreitistö ympärivuotiseen ja monipuoliseen käyttöön. Yleisiä uimarantoja kunnostetaan ja pidetään siisteinä. Kuntakeskuksen puisto- ja viheralueita hoidetaan luontoa kunnioittaen ja virkistysarvoja edistäen.

Koulutus ja kulttuuri

Varmistetaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus riittävään ja yhdenvertaiseen perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen. Lukion merkitys paikkakunnalla on kiistaton. Sen säilyminen luo elinvoimaa kuntaan. Monipuolinen kulttuuritarjonta suunnataan mahdollisimman laajalle osallistuja- ja yleisöjoukolle. Kirjastoauton toimintaa, mahdollisine lisäpalveluineen, on jatkettava.

Metsänhoito

Rantasalmen kunta omistaa laajoja metsäalueita. Niiden hoidossa otetaan huomioon luonto ja sen tarjoamat mahdollisuudet hyvinvoinnin kohottamiseen. Erityisesti vanhemmissa metsissä hoito nojaa jatkuvaan kasvatukseen.

Yhdessä teemme Rantasalmesta turvallisen ja tutun asuinpaikan!