Kaakkois-Suomen Vihreät hakee poliittista sihteeriä tukemaan Vihreiden aluevaltuustoryhmien työtä Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa sekä kehittämään Vihreiden toimintaa Kaakkois-Suomessa.

Poliittisen sihteerin tehtäviin kuuluu:

  • Hyvinvointialueiden valtuustoryhmien poliittisena sihteerinä toimiminen
  • Kokousten valmistelu
  • Päätöksistä viestiminen
  • Luottamushenkilöiden työn tukeminen
  • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
  • Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
  • Kaakkois-Suomen alueen vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen

Hakijalta edellytetään vihreää arvomaailmaa, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, organisointikykyä, hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja, kokemusta tapahtumien järjestämisestä sekä viestintäosaamista ja hyvää suomen kielen taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, innostavaa yhteistyöasennetta ja paineensietokykyä. Eduksi katsomme sosiaali- ja terveysalan tai kunnallisen päätöksenteon ymmärtämisen.

Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin sekä valmiutta liikkua kolmen maakunnan alueella: Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Työ on määräaikainen 1.2.-31.12.2023 ja työsuhteen jatko on mahdollinen tulevan rahoituksen ratkettua. Työaika on 30 tuntia viikossa ja palkka on Vihreän liiton palkkajärjestelmän mukainen 2235,47 €/kk sekä mahdolliset kokemuslisät. Työtä tehdään pääasiassa etätyönä. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse paljon vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Hyvinvointialueet ovat täysin uusi hallinnon taso ja valittava henkilö pääsee työskentelemään erittäin mielenkiintoisessa toimintaympäristössä. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla muuttamassa Suomea vihreämmäksi. Tervetuloa mukaan!

Lähetä hakemuksesi viimeistään sunnuntaina 15.1.2023 klo 12:00 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Kaakkois-Suomen poliittinen sihteeri. Laita hakemus ja ansioluettelo pdf-tiedostoina viestin liitteisiin.) Haastattelut järjestetään etäyhteydellä tammikuun aikana.

Lisätietoja tehtävästä antavat

  • Kunta- ja alueasioiden suunnittelija Aleksi Mäntylä 9.1. ja 13.1. klo 10-15, puh. 050 366 3808
  • Kaakkois-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Tuomo Liljenbäck, arkisin kello 12-16 13.1. saakka, puh. 044 0918171.

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.