Vasemmalta oikealle: Riikka Peni, Heli Järvinen, Maisa Juntunen ja Maire Kolimaa

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui keskiviikkona 16.3.2022 ensimmäiseen kokoukseensa. Vihreiden valtuustoryhmää edustivat valtuutetut Heli Järvinen ja Maisa Juntunen ja varavaltuutetut Riikka Peni ja Maire Kolimaa (Heli Järvisen sijalla loppukokouksen).
Aluevaltuusto nimitti kokouksessaan hallituksen, tarkastuslautakunnan ja puheenjohtajat. Aluevaltuusto hyväksyi myös hallintosäännön, valitsi hyvinvointialueen väliaikaisen johtajan (Risto Kortelainen) ja käynnisti hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin.
Hallintosääntöä muokataan vuoden aikana yhdessä eri poliittisten ryhmien kanssa rauhassa, tämä oli ensimmäinen kuntaliiton mallisääntöjen mukainen versio, joka mahdollistaa toiminnan aloittamisen ja mm. lautakuntarakenteet päätetään myöhemmin.
Vihreät evästivät hallintosäännön valmistelua. Puheenvuoroissa toimme esiin osallisuuden edistämisen konkreettisesti esimerkiksi nuorisovaltuuston ja hyvinvointialueen jäsenten aloiteoikeuden kirjaamisella hallintosääntöön. Toimme esiin myös evästystä henkilöstöorganisaation rakenteeseen hoitotyön johtamisen  näkökulmasta. Lisäksi kannatimme ja olimme aktiivisesti edistäneet muutosesitystä, jolla valtuusto päätti kohtuullistaa palkkioita suhteessa pohjaesitykseen.
Vihreiden henkilövalinnat:
Aluehallituksen jäsen: Heli Järvinen
Vaalilautakunnan varajäsen: Veli Liikanen
Aluevaalilautakunnan varajäsen: Vesa Rouhiainen
Valtuustoryhmän pj: Veli Liikanen
Valtuustoryhmän vpj: Maisa Juntunen
Valtuustoryhmän sihteeri: Maire Kolimaa