Tervetuloa Kaakkois-Suomen vihreät ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 16.12. kello 18!

Piirin syyskokouksessa kuullaan Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikasen sekä järjestöpäällikkö Katja Hintikaisen ajankohtaiset puheenvuorot, hyväksytään piirin toimintaohjesääntö, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 sekä valitaan uusi piirihallitus kaksivuotiskaudelle.

Piirihallitus suosittaa, että kaikki osallistuisivat kokoukseen etäyhteyksiä käyttäen.
Jäsenyhdistysten valtakirjat on toimitettava viimeistään tiistaina 15.12. kello 16 mennessä toiminnanjohtajan sähköpostiin (tuomo.liljenback@vihreat.fi). Valtakirja voi olla vapaamuotoinen sähköpostiviesti, mutta siinä tulee ilmetä seuraavat seikat:

  • Valtakirjan toimittavan yhdistyksen nimi
  • Varsinaisten edustajien nimet, sähköpostit ja osallistumistapa (etäyhteydellä vai paikan päällä)
    • Samat tiedot myös mahdollisista varaedustajista, kutsumisjärjestyksessä
  • Tieto siitä, missä kokouksessa ja milloin äänivaltaisten edustajien valinnat on tehty.
  • Viestin vastaanottajina tulee olla lisäksi yhdistyksen nimenkirjoittajat, mikäli nimenkirjoittajia on useampi kuin lähettäjä, tai mikäli lähettäjä ei ole itse nimenkirjoittajat.

Myös muiden kuin äänivaltaisten edustajien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 15.12. kello 16 mennessä. Ilmoittautumislomake muille kuin äänivaltaisille edustajille: https://forms.gle/8auRK9ypper44jNG6

Piirihallituksen jäseneksi hakevia pyydetään kirjoittamaan lyhyt vapaamuotoinen esittely itsestään viimeistään 13.12. Kerrothan esittelyssä, miksi juuri sinut tulisi valita piirihallituksen jäseneksi. Esittelyn voi kirjoittaa syyskokouksen Facebook-tapahtumaan (https://www.facebook.com/events/410221020333625/), tai lähetä se toiminnanjohtajalle (tuomo.liljenback@vihreat.fi). Piirihallituksen tehtävistä ja piirin työryhmistä voit lukea tarkemmin esityslistan liitteenä olevasta piirin toimintaohjesäännöstä.

Ohjeet etäyhteyksien käyttöön: https://docs.google.com/document/d/1AyuHExHNJMQpNXk8wIes8zvBR1qYC04mUnABcO9GWaM/edit?usp=sharing

Esityslista: https://docs.google.com/document/d/1y9A7BLbA4HgHr6-8VpxsW6PEKBft510uGdOUStu_D40/edit?usp=sharing