Perustietoa Aluevaaleista

Historian ensimmäiset aluevaalit käydään sunnuntaina 23.1.2022.

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden lakisääteinen tehtävä on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestäminen. Aluevaaleissa valitaan päättäjät aluevaltuustoon, joka on hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin.

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen sote-palveluista ja pelastustoimesta. Aluevaltuutetut voivat paikallisesti vaikuttaa esimerkiksi mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, maksuttomaan ehkäisyyn, laadukkaisiin vammaispalveluihin ja sote-palveluiden yhdenvertaisuuteen. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta, jossa valtuusto linjaa hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi aluevaltuusto päättää mm. hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Kaakkois-Suomen vihreät asettavat ehdokkaita kolmelle hyvinvointialueelle, jotka vastaavat maakuntia: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso. Kunkin alueen valtuustoon valitaan 59 valtuutettua.
Piirin aluevaalityöryhmä koordinoi kaikkien kolmen maakunnan aluevaalityötä, maakuntaryhmät vastaavat paikallisesta aluevaalityöstä.

Katso nimetyt ehdokkaat: Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso

Tutustu aluevaaliohjelmiimme alueittain!

Lisätietoa aluevaaleista: vaalit.fi
Lisätietoa sote-uudistuksesta: soteuudistus.fi