Eduskuntavaaliohjelma 2023

Kestävä, kohtuullinen ja kohtaava Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen vihreiden eduskuntavaalitavoitteet 2023

Tutustu myös Vihreiden valtakunnalliseen eduskuntavaaliohjelmaan.

Puhdas luonto on tulevaisuutemme perusta

 • Tehdään Kaakkois-Suomen maa- ja metsätaloudesta kestävää.
 • Turvataan luonnon monimuotoisuus suojelemalla kolmasosa maa- ja metsäalueista.
 • Sallitaan vain ympäristöä kunnioittava kaivostoiminta ja luontoa sekä vesiä saastuttamaton teollisuus.

Oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta luo turvallisuutta

 • Tehdään yhteiskunnastamme turvallinen kaikille ehkäisemällä syrjäytymistä ja lisäämällä yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta.
 • Kestävä ja kohtuullinen elämäntapa takaa tulevaisuuden kaikille.

Meillä on vastuu jälkipolvista – panostetaan heihin

 • Parannetaan koulutusmahdollisuuksia Kaakkois-Suomessa ja lisätään rahoitusta kaikille koulutusasteille.
 • Palataan opetuksessa perusasioihin.
 • Tuodaan koulun kautta liikkuminen ja kulttuuri osaksi jokaisen lapsen arkea.
 • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen mielenterveysongelmiin on sekä yksilön että yhteiskunnan etu.

Ikääntyneiden ongelmat ratkaistaan yhdessä – kehitetään sote-uudistuksesta vahvuus

 • Ketään ei saa hylätä yksin kotiinsa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen onnistumiseksi huolehditaan hoidon oikea-aikaisesta toteutumisesta ja ennakoidaan palveluiden tarvetta mm. vanhusten neuvoloilla.
 • Varmistetaan hyvinvointialueille riittävä rahoitus, jotta työvoimaa ja hoitopaikkoja riittää, ja jotta henkilökunta voi hyvin.

Vihreä siirtymä Kaakkois-Suomen menestystekijäksi

 • Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista ja yrittäjyyttä Kaakkois-Suomessa.
 • Hyödynnetään olemassaolevat materiaalit ja investoidaan kiertotalouteen.
 • Siirrytään kestäviin energiaratkaisuihin ja säästetään energiaa.
 • Edistetään aurinko- ja tuulivoiman rakentamista sekä vihreää vetyteollisuutta.

Vastataan tulevaisuuden haasteisiin

 • Kaakkois-Suomen elinvoima nojaa saavutettavuuteen – investoidaan ratojen perusparannuksiin, lisätään junayhteyksiä ja kehitetään joukkoliikennettä.
 • Maahanmuuttoa lisäämällä ja ihmisiä kouluttamalla alueemme muuttuu kasvun keskukseksi.
 • Varmistetaan korkeakoulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle riittävät resurssit vastaamaan myös alueemme yrityselämän tarpeisiin.
 • Lisätään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta LUTille, Xamkille ja LABille.