Haemme puheenjohtajaa/puheenjohtajia ja jäseniä piirin vuoden 2025 kunta- ja aluevaalityöryhmään. Hakuaikaa on jatkettu, uusi haku on 9.4. – 30.4. Jo aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan!

Vaalityöryhmän tehtävänä on koordinoida, suunnitella ja toteuttaa kaksien samanaikaisten vaalien vaalityötä yhdessä piirin paikallisyhdistysten kanssa. Piirihallitus valitsee vaalityöryhmän puheenjohtajan tai puheenjohtajat ja jäsenet hakemusten ja piirin kunnallisjärjestöinä toimivien paikallisyhdistysten lausuntojen perusteella. Mukaan voivat hakea kaikki Kaakkois-Suomen vihreät ry:n paikallisyhdistysten jäsenet. Vaalityöryhmä voi halutessaan jakautua tiettyihin osa-alueisiin liittyviin alatyöryhmiin (esim. ehdokashankinta, vaaliohjelma, kampanjatilaisuudet).

Vaalityöryhmä raportoi toiminnastaan piirihallitukselle. Vaalityöryhmä laatii yhteistyössä paikallisyhdistysten aktiivien kanssa piirin kunta- ja aluevaalisuunnitelman piirihallitukselle hyväksyttäväksi elokuun alkuun mennessä. Suunnitelman tulee kattaa:

  • Piirin kunta- ja aluevaalien budjetti annetuissa puitteissa
  • Työryhmän kokoonpano vastuineen
  • Työryhmän toiminnan aikataulutus
  • Ehdokashankinnan koordinointi ja toteutus paikallisyhdistysten kanssa puoluetoimiston kanssa sovittujen tavoitteiden pohjalta
  • Piirin alueen vaaliohjelmien valmistelu
  • Tarvittavien puolueen ja Vision tarjontaa täydentävien ehdokaskoulutusten suunnittelu
  • Suunnitelma vaalien jälkeisten luottamustehtävien neuvotteluista piirin osalta
  • Vaalipalautteen kerääminen ja käsittely
  • Loppuraportin laatiminen.

Vaalityöryhmä osallistuu yhdessä piirihallituksen, toiminnanjohtajan ja muiden aktiivien kanssa suunnitelman toteuttamiseen. Työryhmän toimikausi kestää kunta- ja aluevaalien yli 31.5.2025 saakka. Toivomme hakijoilta oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, kokemusta vaalityöstä, vaalipiirimme tuntemusta ja intoa tehdä voitokkaat kunta- ja aluevaalikampanjat!

Hakemukset työryhmään pyydetään lähettämään viimeistään 30.4. oheisen lomakkeen kautta: https://forms.gle/WrxYDoU1L1v3t2UcA
Ilmoitathan, mikäli olet käytettävissä puheenjohtajaksi.

Lisätietoja antaa piirin varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Lähde, hannakaisa.lahde@gmail.com, 0443009845 ja toiminnanjohtaja Tuomo Liljenbäck, tuomo.liljenback@vihreat.fi, 0440918171.