Kaakkois-Suomen vihreät ry:n piirihallitus on nimennyt eduskuntavaaliehdokkaiksi Marjaana Kanervon Ruokolahdelta ja Aila Vilkan Imatralta. Kahden viimeisen ehdokkaan myötä täysi 15 ehdokkaan lista on valmis.

– Haluan nostaa vahvasti esille sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta erityisryhmien tulevat palvelut. Vammaisten henkilöiden osalta uutta vammaispalvelulakia ei ole vielä eduskunnassa hyväksytty, joten heidän ja heidän omaisten kuuleminen on nyt tärkeää myös vaalikentällä, kuten asian vieminen valtakunnalliselle tasollekin, Marjaana Kanervo muistuttaa.

– Toinen tärkeä asia on mielenterveys- ja päihdesairauksia sairastavien hoitoon pääsy niin nuorten kuin aikuistenkin osalta. Näiden sairauksien hoito on yhtä tärkeää kuin muidenkin somaattisten sairauksien hoito, Kanervo painottaa.

Marjaana Kanervo on pitkän linjan terveydenhuollon ammattilainen Ruokolahdelta, joka työskentelee Espoossa. Työvuosia ja kokemusta alalta on lähes 37 vuotta. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja sekä terveystieteiden maisteri. Hän työskentelee palvelualuejohtajana Terveystalon julkisissa terveyspalveluissa.

– Haluaisin palauttaa koulutuksen takaisin 2000-luvun alun tasolle, alkaen peruskoulun perustyön kunnianpalautuksesta. Digiloikka peruutusvaihteelle, sosiaalisten taitojen sekä luku- ja kirjoitustaidon tukeminen on oltava ensisijaisia tavoitteita. Toinen itselleni tärkeä asia on varautuminen hankalaan tulevaisuuteen, niin valtion kuin yksityisen ihmisenkin tasolla ilmastonmuutoksen aiheuttamien moninaisten haasteiden takia, Aila Vilkka korostaa.

Aila Vilkka on kieltenopettaja ja mikroyrittäjä, jolla ei ole poliittista taustaa eikä aiempia luottamustehtäviä. Hän on toiminut opettajana lähes kolme vuosikymmentä, ollut sivutoiminen hevosalan yrittäjä viitisentoista vuotta. Tällä hetkellä hän on päätoimisuutta tavoitteleva luontoperustaisia ja eläinavusteisia hyvinvointipalveluja tarjoava yrittäjä, jonka elämää vihreät arvot ovat ohjanneet lapsesta saakka.

Kaakkois-Suomen vihreiden ehdokkaista neljä on Etelä-Karjalasta, viisi Etelä-Savosta ja kuusi Kymenlaaksosta. Listan nuorin ehdokas on 22-vuotias ja vanhin 62-vuotias. Kaikki kaakkoissuomalaiset vihreät eduskuntavaaliehdokkaat löytyvät piirin nettisivuilta: https://kaakkoissuomenvihreat.fi/eduskuntavaalit-2023/

– Olen erittäin tyytyväinen, että olemme saaneet eduskuntavaaleihin näin ammatillisesti ja alueellisesti kattavan ehdokaslistan. Meillä on täysi lista luovutettavaksi, josta löytyy kaikille sopiva ehdokas. Lähdemme luottavaisin mielin kevään vaaleihin, piirihallituksen puheenjohtaja Jukka Saikkonen sanoo.

Lisätietoja, ehdokkaat:
Marjaana Kanervo, marjaana.kanervo@pp.inet.fi, 043 826 4746
Aila Vilkka, aila.vilkka@outlook.com, 0407667591

Lisätietoja ehdokasasettelusta:
Tiina Rosberg, eduskuntavaalityöryhmän puheenjohtaja, tiina.rosberg@vihreat.fi, 040 730 7915
Tuomo Liljenbäck, toiminnanjohtaja, tuomo.liljenback@vihreat.fi, 044 091 8171