Tervetuloa Kaakkois-Suomen vihreät ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen tiistaina 28.2.2023 kello 18!

Piirin ylimääräisessä kokouksessa valitaan piirihallituksen uusi varapuheenjohtaja.

Piirihallitus suosittaa, että kaikki osallistuisivat kokoukseen etäyhteyksiä käyttäen.
Jäsenyhdistysten valtakirjat on toimitettava viimeistään tiistaina 28.2. kello 17 mennessä toiminnanjohtajan sähköpostiin (tuomo.liljenback@vihreat.fi). Valtakirja on vapaamuotoinen sähköpostiviesti (ei liitteitä) ja siinä tulee ilmetä seuraavat seikat:

  • Valtakirjan toimittavan yhdistyksen nimi
  • Varsinaisten edustajien nimet, sähköpostit ja osallistumistapa (etäyhteydellä vai paikan päällä)
    • Samat tiedot myös mahdollisista varaedustajista, kutsumisjärjestyksessä
  • Tieto siitä, missä kokouksessa ja milloin äänivaltaisten edustajien valinnat on tehty.
  • Viestin vastaanottajina tulee olla lisäksi yhdistyksen nimenkirjoittajat, mikäli nimenkirjoittajia on useampi kuin lähettäjä, tai mikäli lähettäjä ei ole itse nimenkirjoittajat.

Myös muiden kuin äänivaltaisten edustajien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 28.2. kello 17 mennessä. Ilmoittautumislomake muille kuin äänivaltaisille edustajille: https://forms.gle/wy2UvhKfdwefoADx9

 

Kokouksen esityslista: https://docs.google.com/document/d/1Cuk6umCp3i-Plmy1yOV6e3JK0rRGR0iwKlJTAZHrd3Q/edit?usp=sharing