Tervetuloa Kaakkois-Suomen vihreät ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen torstaina 15.12.2022 kello 18!

Piirin syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, strategia vuosille 2023-2027 ja valitaan piirihallitus kaksivuotiselle toimikaudelle.

Piirihallitus suosittaa, että kaikki osallistuisivat kokoukseen etäyhteyksiä käyttäen.
Jäsenyhdistysten valtakirjat on toimitettava viimeistään torstaina 15.12. kello 15 mennessä toiminnanjohtajan sähköpostiin (tuomo.liljenback@vihreat.fi). Valtakirja on vapaamuotoinen sähköpostiviesti (ei liitteitä) ja siinä tulee ilmetä seuraavat seikat:

  • Valtakirjan toimittavan yhdistyksen nimi
  • Varsinaisten edustajien nimet, sähköpostit ja osallistumistapa (etäyhteydellä vai paikan päällä)
    • Samat tiedot myös mahdollisista varaedustajista, kutsumisjärjestyksessä
  • Tieto siitä, missä kokouksessa ja milloin äänivaltaisten edustajien valinnat on tehty.
  • Viestin vastaanottajina tulee olla lisäksi yhdistyksen nimenkirjoittajat, mikäli nimenkirjoittajia on useampi kuin lähettäjä, tai mikäli lähettäjä ei ole itse nimenkirjoittajat.

Myös muiden kuin äänivaltaisten edustajien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 15.12. kello 15 mennessä. Ilmoittautumislomake muille kuin äänivaltaisille edustajille: https://forms.gle/LioDvrxTS9V65JYL7

Kokouksen esityslista ja liitteet: https://docs.google.com/document/d/1LfRkKC_vv331tKdYVJoPR6BmVoBLlvT_zS5PGgzmAgA/edit?usp=sharing