Vihreät vaativat kestäviä reunaehtoja kaivostoiminnalle. Poliittisessa ohjelmassa hyväksyttiin uusia kaivoslainsäädäntöä koskevia kirjauksia

Kansanedustajat Mari Holopainen ja Hanna Holopainen iloitsevat vihreiden puoluekokouksessa hyväksytyistä kaivostoimintaa ohjaavista kirjauksista.

”Suomen kaivoslainsäädäntö on jäänyt pahasti jälkeen, eikä se turvaa ihmisten ja ympäristön oikeuksia riittävällä tavalla. Päätimme ohjelmassa, että kaikki Suomen arvokkaat luontoalueet, kulttuuriympäristöt ja vesialueet on rajattava kaivostoiminnan ulkopuolelle. Olen erityisen tyytyväinen tähän linjaukseen”, kaivoslainsäädäntöön perehtynyt talousvaliokunnan jäsen Mari Holopainen sanoo.

”Tällä hetkellä Saimaan arvokkaille luontoalueille kohdistuu kova malminetsintäpaine. Vihreiden kaivostoiminnalle esittämillä reunaehdoilla vastattaisiin hyvin myös Saimaan alueen huoliin”, lappeenrantalaiskansanedustaja ja eduskunnan Love Saimaa -verkoston puheenjohtaja Hanna Holopainen toteaa.

”Vihreiden kanta on hyvin linjassa myös Kaivostoiminnalle rajat -kansalaisaloitteen kanssa. EU:n biodiversiteettistrategia ohjaa suojelemaan vähintään 30% meri- ja maa-alueista”, Mari Holopainen toteaa.

Vihreiden uudessa poliittisessa ohjelmassa linjataan kaivostoiminnasta seuraavasti:

Vahvistetaan kaivoslakia turvaamaan luontoa ja paikallisten asukkaiden oikeuksia
– Rajataan kaikki arvokkaat luontoalueet, kulttuuriympäristöt ja vesialueet kaivostoiminnan ulkopuolelle

– Edellytetään saamelaiskäräjien päätöstä kaivoksista saamelaisten kotiseutualueella.
– Otetaan kaivosluvan ja malminetsinnän harkinnassa huomioon vaikutukset muille elinkeinoille, virkistykselle ja asumiselle.

– Tiukennetaan vaatimuksia kaivosyhtiöille estää haitallisten aineiden valuminen ympäristöön.