Vasemmalta oikealle: Kimmo Klemola, Marja Estola, Hanna Holopainen, Karoliina Rantonen ja Johanna Auranen

Tänään Etelä-Karjalassa tehtiin historiaa. Osana Suomen lähihistorian suurinta hallintouudistusta aloitti tänään työnsä myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Viiden hengen Vihreästä valtuustoryhmästä oli tänään läsnä puheenjohtaja Hanna Holopainen valtuutetut Marja Estola ja Karoliina Rantonen, varavaltuutetuista Johanna Auranen ja Kimmo Klemola.

Aluevaltuuston kokouksessa hyväksyttiin hallintosääntö, valittiin valtuuston puheenjohtajisto, aluehallitus ja muut toimielimet.

Samalla siirryttiin uuteen aikakauteen, kun kuntayhtymähimmeleiden aika päättyi ja jatkossa maakunnan asukkaiden palveluista vastaavat demokraattisesti valitut päättäjät.

Jatkossa toiminnan keskiössä ovat avoimuus, demokratia ja osallisuus.

Tämä muutos näkyi jo ensimmäisessä valtuuston kokouksessa, kun hallintosäännöstä päättämisen yhteydessä virisi vilkas keskustelu ja äänestämäänkin päästiin.

Hallintosääntö muodostaa raamin ja pohjan koko alueen tulevalle toiminnalle.

Tämä kokous ei ole uuden toiminnan valmistelun ja kehittämisen päätepiste, vaan tästä valmistelu vasta pääseekin vauhtiin.

Nyt mukaan valmisteluun astuvat myös demokraattisesti valitut luottamushenkilöt.

Seuraavaksi kevään aikana päästään työstämään toiminnan strategiaa ja tavoitteita. Siinä yhteydessä varmasti palaamme vielä myös hallintosäännön päivittämiseen.

Valtuuston kokous hyväksyi yksimielisesti toivomusponnen, jossa aluehallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella yhteistyössä valtuustoryhmien kanssa tarvittavat muutokset ja täydennykset hallintosääntöön ja tuoda ne valmistelun jälkeen uudelleen valtuuston päätettäväksi.

Kaiken kaikkiaan yleishenki kokouksessa oli hyvä ja innostunut. Tästä on hyvä lähteä eteenpäin rakentamaan pohjaa maakunnan hyvinvointipalveluille, siten että olemme valmiina kapulanvaihtoon Eksoten kanssa vuoden loppuun mennessä.

– Hanna Holopainen, Etelä-Karjalan vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

Vihreiden luottamushenkilövalinnat:

 • aluehallituksen 3. varapuheenjohtaja: Marja Estola
  aluehallituksen varajäsen: Pepi Niemi
 • tarkastuslautakunnan jäsen: Johanna Auranen
  tarkastuslautakunnan varajäsen: Danisa Zinhu
 • turvallisuuslautakunnan jäsen: Karoliina Rantonen
  turvallisuuslautakunnan varajäsen: Ninni Kuparinen
 • osallisuus- ja demokratia johtokunnan jäsen: Ellaroosa Rokka
  osallisuus- ja demokratia johtokunnan varajäsen: Rosa Pakkanen
 • aluevaalilautakunnan jäsen: Leena Lipiäinen Medjeral

Lisäksi vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana toimii Hanna Holopainen ja varapuheenjohtajana Teemu Drews.