Tervetuloa Kaakkois-Suomen vihreät ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 1.12.2021 kello 18!

Piirin syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, täydennetään hallitusta, päivitetään piirin toimintaohjesääntö sekä käsitellään sääntömuutos.

Piirihallitus suosittaa, että kaikki osallistuisivat kokoukseen etäyhteyksiä käyttäen.
Jäsenyhdistysten valtakirjat on toimitettava viimeistään tiistaina 30.11. kello 18 mennessä toiminnanjohtajan sähköpostiin (tuomo.liljenback@vihreat.fi). Valtakirja voi olla vapaamuotoinen sähköpostiviesti, mutta siinä tulee ilmetä seuraavat seikat:

  • Valtakirjan toimittavan yhdistyksen nimi
  • Varsinaisten edustajien nimet, sähköpostit ja osallistumistapa (etäyhteydellä vai paikan päällä)
    • Samat tiedot myös mahdollisista varaedustajista, kutsumisjärjestyksessä
  • Tieto siitä, missä kokouksessa ja milloin äänivaltaisten edustajien valinnat on tehty.
  • Viestin vastaanottajina tulee olla lisäksi yhdistyksen nimenkirjoittajat, mikäli nimenkirjoittajia on useampi kuin lähettäjä, tai mikäli lähettäjä ei ole itse nimenkirjoittajat.

Myös muiden kuin äänivaltaisten edustajien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään 30.11. kello 18 mennessä. Ilmoittautumislomake muille kuin äänivaltaisille edustajille: https://forms.gle/jgbZpb8cVenoq7W98

Kokouksen esityslista ja liitteet: https://docs.google.com/document/d/1mNS-lnXPDGaN0pc6qc4z2UI4rJQ-TkNeF0ljsrOQnaA/edit?usp=sharing