Vihreiden uusi puoluejohto valittiin etäyhteyksin järjestetyssä puoluekokouksessa 11.-12.9.2021 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Lappeenrantalainen kansanedustaja Hanna Holopainen valittiin varapuheenjohtajaksi ja mikkeliläinen Veli Liikanen jatkokaudelle puoluesihteeriksi.

Tiukassa varapuheenjohtajavaalissa puolueen varapuheenjohtajaksi valittiin lappeenrantalainen kansanedustaja Hanna Holopainen. Muiksi varapuheenjohtajiksi valittiin Atte Harjanne ja Iiris Suomela. Varapuheenjohtajien joukosta valitaan puheenjohtajana jatkavan Maria Ohisalon sijainen puolueen puheenjohtajana ja sisäministerinä, kun Ohisalo siirtyy vanhempainvapaalle.

– Olen iloinen saamastani luottamuksesta ja tuesta. Varapuheenjohtajana haluan, että Vihreät edustaa aidosti koko Suomea; yliopistokaupunkeja, maakuntakeskuksia, seutukaupunkeja ja maaseutua. Meillä tulee olla näkemys vihreästä aluepolitiikasta. Vihreä visio siitä, miten eri alueiden vahvuuksien pohjalta rakennetaan reilua muutosta kohti hiilineutraalisuutta, sanoo Hanna Holopainen.

Mikkeliläinen Veli Liikanen valittiin jatkokaudelle puoluesihteeriksi. Puoluesihteeri vastaa puolueorganisaation vetämisestä ja puoluetoimiston johtamisesta sekä osallistuu vihreän politiikan tekemiseen osana puoluejohtoa.

– Takana on poikkeuksellisen vaativa ja tiivis kahden vuoden kausi. Nyt katseeni kohdistuu erityisesti lähestyviin aluevaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Aluevaaleissa pääsemme näyttämään osaamistamme hyvinvointivaltion kivijalan puolustajina ja kehittäjinä, sanoo Veli Liikanen.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueelta puoluehallituksen varajäseneksi valittiin kouvolalainen Jenni Aikio. Puoluehallituksen tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia puoluekokousten ja valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta sekä suunnitella ja ohjata puolueen toimintaa ja vaalivalmisteluita. Puoluehallitus käy myös ajankohtaista poliittista keskustelua. Holopaisen lisäksi myös Aikio painottaa alueiden huomioinnin tärkeyttä.

– Pyrin varmistamaan puoluehallituksessa, että alueellinen moninaisuus näkyy kaikessa päätöksenteossa. Nyt meillä on yleisesti ottaen hyvä edustus Kaakkois-Suomesta, toteaa Jenni Aikio.

Puoluevaltuuskuntaan Kaakkois-Suomesta valittiin Katja Andrejev Haminasta ja Kaakkois-Suomen vihreiden varapuheenjohtaja Mika Majamäki Pieksämäeltä. Heidän varajäseninä toimivat Lauri Kosonen Savonlinnasta ja Petri Pietiläinen Kotkasta. Puoluevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä. Vihreiden osallistumisesta hallitusyhteistyöhön päättää puoluevaltuuskunnan ja eduskuntaryhmän yhteiskokous.

– On hienoa, että Kaakkois-Suomesta eri alueilta saadaan edustus puolueen poliittisesta ohjelmatyöstä vastaavaan puoluevaltuuskuntaan, iloitsee Katja Andrejev.

– Päätöksenteon tulee edelleen pohjautua tutkittuun tietoon ja vaikutusten arviointiin. Vihreässä siirtymässä on huomioitava alueelliset erityispiirteet. Asioita saa ja pitääkin joskus vauhdittaa kansalaisaktivismin keinoin, mutta laillisesti ja välttämällä turhaa haitantekoa ulkopuolisille, toteaa Mika Majamäki.

Puoluevaltuuskunnan varajäsenet pääsevät myös osallistumaan puoluevaltuuskunnan keskusteluihin tuoden omat linjansa esille.

– Maaseudun ääni tulee entistäkin paremmin nyt kuuluviin puolueessamme, iloitsee Lauri Kosonen.

– Ilmasto- ja luonnon monimuotoisuusvelkamme on paljon vaarallisempaa tulevaisuuden hyvinvoinnille kuin valtionvelkamme, varoittaa Petri Pietiläinen.

 

Yhteystiedot:
Hanna Holopainen, 044 571 3463, hanna.holopainen@eduskunta.fi
Veli Liikanen, 041 549 3338, veli.liikanen@vihreat.fi
Jenni Aikio, 040 940 1529, jenni.aikio@kouvola.fi
Katja Andrejev, 044 508 9206, katja.andrejev@vihreat.fi
Mika Majamäki, 045 631 7067, majamaki67@gmail.com
Lauri Kosonen, 044 281 2469, lauri.koson@gmail.com
Petri Pietiläinen, 050 300 7012, petripietilainen@yahoo.com

Valittujen henkilöiden kuvat: https://drive.google.com/drive/folders/1eT37TJZdOl8Krbj8FOhXUEks5nZ4H8l6?usp=sharing

Lisätietoja:
Tuomo Liljenbäck, toiminnanjohtaja, tuomo.liljenback@vihreat.fi, 0440918171