Jo pitkään Saimaan rannoilta on kuulunut erilaisia huolia. Moni on harmitellut yhteisten kattavien retkeilyreittien puutetta, toiset taas matkailualan verkostojen pienuutta. Ja lähes kaikkia huolettavat kaivossuunnitelmat.

Kaikkeen tähän on kuitenkin olemassa vaihtoehto ja ratkaisu. Jo hallitusohjelmassa luvataan edistää Saimaata Unescon luonnonperintökohteeksi, mikä tarkoittaisi suurta harppausta eteenpäin alueen retkeilyyn, markkinointiin mutta myös sen luontoarvojen säilyttämiseen.

Tammikuussa Unescolle lähti Saimaasta alustava hankeluettelo, ja sen jälkeen Unesco valitsee kaikista hakemuksista jatkoon pääsijät. Viimeistään parin vuoden kuluttua meillä pitäisi olla tieto jatkosta, mutta jo nyt asiantuntijat pitävät Saimaan mahdollisuuksia hyvinä. Hanketta tukevat niin Savon kaupunkien kulttuuripääkaupunkihanke, Savonlinnan kansallinen kaupunkipuistohanke, Lappeenrannan Geopark, Mikkelin hienot kartanomiljööt, ainutlaatuinen Punkaharjun harjumuodostelma, erittäin uhanalainen saimaannorppa ja lukuisat matkailutoimijat. Viime vuonna saimme kunnostusrahaa Heinäveden hienolle kanavareitistölle, ja tänä vuonna kunnostusrahaa saimme Hytermän kivirakenteille sekä rahaa Riihisaaren näyttelyn rakentamiselle. Näiden kaikkien kunnostus ja rakentaminen parantavat omalta osaltaan mahdollisuuksiamme kansainvälisessä kisassa. Ensi vuodelle suunnitellaan jälleen uusia kohteita kunnostushankkeiksi.

Meitä kaikkia yhdistävällä Saimaalla on nyt historiallinen mahdollisuus päästä Unescon luonnonperintökohteeksi, mikä auttaisi kehittämään alueen retkeilyreitistöjä, tuomaan esiin sen ainutlaatuista kulttuurihistoriaa sekä tarjoaisi maailmanlaajuisen markkinointikanavan matkailu- ja palveluntuottajayrityksillemme. Ja mikä parasta, ainutlaatuinen asema toimisi myös tulppana kaivoshankkeille.

Siksi toivon kaikkien saimaalaisten pohtivan tulevaisuuden mahdollisuuksia ja tarpeita. Olkaa yhteydessä ja esittäkää ajatuksianne. Tehdään yhdessä kaikkemme, jotta hanke onnistuu ja Saimaan alue turvataan myös lapsillemme.

Heli Järvinen
Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja