Ympäristöministeriö on aloittanut selvityksen Suomen kansallispuistojen kehittämisestä. Ministeriö tehnee alustavan päätöksen tulevista kansallispuistohankkeista jo kuluvana kesänä ja hallituksen esitys aiheesta valmistunee syksyllä.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon luonnonsuojelupiirit sekä paikalliset matkailutoimijat ovat tehneet 31.10.2019 ympäristöministeriölle aloitteen kansallispuiston perustamiseksi Punkaharjun sekä Haarikon alueille. Haarikon alue sijaitsee Ruokolahden ja Savonlinnan rajalla.

Kaakkois-Suomen vihreät ry kannattaa lämpimästi Haarikko- Punkaharjun alueen kansallispuiston synnyttämistä. Kansallispuistojen tehtävänä on luonnon monimuotoisuuden suojelu. Suomen kaakkoisella kulmalla metsien suojelulle on erityinen tarve, sillä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa on tehty vuodesta 2015 lähtien suurimmat ylitykset kestävässä hakkuukertymässä koko Suomessa. Kansallispuistoa tarvitaan turvaamaan monimuotoinen metsäluontomme.

”Etelä-Karjalassa ei ole vielä omaa kansallispuistoa ja kansallispuistolla olisi valtava merkitys paitsi maakunnan imagoon, myös Ruokolahden kunnan matkailulle”, piirihallituksessa toimiva ruokolahtelainen Sonja Kähäri toteaa.

”Punkaharju on harvinainen luontokohde. Sen luonto- ja maisema-arvot, alueeseen liittyvä kulttuurihistoria sekä tunnettuus huomioiden on ihme, ettei alueesta ole vielä muodostettu kansallispuistoa. Kansallispuistohanketta tukee myös se, että alueen matkailufasiliteetit ovat jo ennestään kunnossa ja matkailutoimintaa alueella kehitetään kiihtyvällä tahdilla”, savonlinnalainen piirihallituksen jäsen Karri Tahvanainen huomauttaa.

Kaakkois-Suomen vihreät katsovat, että ajankohta kansallispuiston perustamiselle Haarikko-Punkaharju-alueelle olisi nyt erittäin otollinen. Lake Saimaa ry:n mukaan korona on runnellut erityisesti Saimaan alueen matkailuelinkeinoa, samaan aikaan kun kansallispuistot ovat täyttyneet ihmisistä ympäri maan. Saimaan kylkeen sijoittuva kansallispuisto nostaisi hienosti Saimaan luontoarvoja entisestään ja antaisi alueelle lupauksen matkailupalveluiden kehittämisestä keskellä koronakriisin aiheuttamia synkkiä aikoja.

”Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat yhdistävä kansallispuisto olisi hieno asia. Siinä yhdistyisivät Punkaharjun kansallismaisema ja Metsän tarinan -elokuvan kotipaikka.” Kaakkois-Suomen vihreät ry:n puheenjohtaja Juha Attenberg kiteyttää.

Kaakkois-Suomen vihreät ry:n kevätkokousessa 13.6.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon luonnonsuojelupiirien sekä paikallisten matkailutoimijoiden aloite: https://www.sll.fi/etela-karjala/2019/11/01/aloite-punkaharjun-haarikon-kansallispuistoselvityksesta/