Eduskunnan LOVE SAIMAA – toimintaryhmä järjestäytyi
– Puheenjohtajaksi Hanna Holopainen (Vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Jukka Kopra (Kok)

Eduskunnan LOVE SAIMAA – toimintaryhmä järjestäytyi uudelleen tauon jälkeen. Eduskunnan LOVE SAIMAA –ryhmä tarkoituksena on vaalia Saimaan vesistön puhtautta sekä nostaa esiin Saimaan alueen ainutlaatuista merkittävyyttä järvialueena ja kehitysmahdollisuuksia esimerkiksi matkailun alalla. Ryhmä seuraa Saimaan alueeseen vaikuttavia lainsäädäntöhankkeita ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Ryhmä toimii eduskunnan vuorovaikutuskanavana kansalaisjärjestöjen, yritysten ja tiedotusvälineiden suuntaan.

Ryhmä järjestää eduskunnassa ajankohtaisista aiheista seminaareja ja tilaisuuksia. Ryhmä toteuttaa myös vierailuja ministeriöihin, virastoihin, järjestöihin ja yrityksiin.

Eduskunnan LOVE SAIMAA- ryhmän puheenjohtajaksi valittiin lappeenrantalainen kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi niin ikään lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) ja muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin: Inka Hopsu (vihr.), Niina Malm (sd.), Mari Holopainen (vihr.), Sari Essayah (kd.), Antero Laukkanen (kd.), Ari Torniainen (kesk.) ja Jano Mäkelä (ps.), mutta johtokunnan kokoonpanoa päätettiin täydentää tarvittaessa, toimintaan mukaan ilmoittautuneilla kansanedustajilla myöhemmin.

LOVE-SAIMAA -ryhmä nosti järjestäytymiskokouksessaan esille Lakes ry:n vetoomuksen Samaan matkailuelinkeinon puolesta, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon luonnonsuojeluyhdistysten ja matkailualan toimijoiden yhteisen anomuksen Haarikko- Punkaharjun alueen kansallispuistosta, sekä Saimaa-ilmiö2026-hankkeen, jonka tarkoituksena on hakea Savonlinnalle kulttuuripääkaupungin asemaa.

Viime päivinä kansanedustajat ovat saaneet paljon yhteydenottoja huolestuneilta kansalaisilta koskien uutisointia, jonka mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on hyväksynyt Suomen Malmitutkimus Oy:n kaivoslain mukaisen varausilmoituksen Sulkavalle ja Puumalaan. Suomen Malmitutkimus Oy:llä on vastaavia varauksia myös Juvalla ja Mikkelissä.

LOVE SAIMAA- ryhmä jakaa Saimaan asukkaiden huolen herkän luontoympäristön säilymisestä ja perää hallitukselta ripeitä toimia kaivoslain uudistamiseksi. On tärkeää varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille. Vesistöpäästöt ja avolouhokset soveltuvat äärimmäisen huonosti Saimaalle.

-Tavoitteena täytyy olla ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kaivoslainsäädäntö. Kaivokset eivät saa pilata upeaa luontoamme. Erityisen ongelmallinen on nykyinen malminetsintälupakäytäntö. On kestämätöntä, että nykyään malminetsintä varauksesta jatkolupien loppuun voi aiheuttaa lähes 20 vuoden epävarmuuden alueen tulevaisuudesta paikallisille toimijoille. Maanomistajan sananvaltaa maillaan tehtävään malminetsintään pitää vahvistaa. Paikallista päätösvaltaa ja myös vapaa-ajan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia on vahvistettava, summaa LOVE SAIMAA- ryhmän tuore puheenjohtaja Hanna Holopainen.

Saimaa on Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin järvi. Puhtaan makean veden ja siihen pohjautuvien Saimaan matkailuvalttien arvo tulee tulevaisuudessa nousemaan. LOVE SAIMAA- ryhmä jakaa myös Saimaan matkailuyrittäjien huolen koronapandemian aiheuttamista haasteista.

-Pandemia on ollut vakava suonenisku alueemme matkailuyrittäjille. Uskon, että kotimaan matkailu lisääntyy pandemiarajoitusten vuoksi ja toivon, että se näkyy myös Saimaan alueella positiivisella tavalla. Matkailuyrittäjät ovat vastuullisesti kehittäneet Saimaan alueen matkailupalveluita ja niitä kannattaa hyödyntää. Eduskunnan Love Saimaa-ryhmä aikoo myös perehtyä Saimaan palvelutarjontaan ja siihen, mitä voimme eduskunnasta käsin tehdä edistääksemme palveluiden kestävää kehitystä”, toteaa LOVE SAIMAA-ryhmän varapuheenjohtajaksi valittu Jukka Kopra.

LOVE SAIMAA- ryhmä arvioi, että esille nostettu Haarikon- Punkaharjun kansallispuisto voisi olla myös merkittävä satsaus Saimaan alueen matkailulle, sekä Saimaan luontoarvojen vahvistamiselle, että luonnon monimuotoisuuden tukemiselle.

Lisätietoja:

Hanna Holopainen
p. 0445713463
hanna.holopainen@eduskunta.fi
LOVE-SAIMAA- ryhmän pj

Jukka Kopra
p. 09 432 3082
jukka.kopra@eduskunta.fi
LOVE-SAIMAA-ryhmän varapj