Kangasniemellä vihreiden toiminta aktivoitui entisestään, kun Kangasniemen oma paikallisyhdistys Kangasniemen vihreät ry perustettiin maanantaina 10.2.2020.

Yhdistyksen tarkoitus on kehittää Kangasniemeä kestävästi sekä aktivoida ja osallistaa alueen ihmisiä paikallisvaikuttamiseen. Tavoitteena on edistää toiminnalla mm. luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta ja yhdistää Kangasniemen tulevaisuuteen ja elinvoimaisuuteen uskovia ihmisiä toimimaan yhteisen hyvän eteen. Yhdistyksen keskeinen tehtävä on toimia vaaliorganisaationa alueella ja tänä vuonna edessä on kuntavaaleihin valmistautuminen ja ehdokashankinta.

”Tulevaisuuteen katsovaa inhimillistä päätöksentekoa tarvitaan Kangasniemellä. Tähän päästään, kun monimuotoisen luonnon ja puhtaiden vesistöjen merkitys huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Kunnan tulisi myös aktiivisesti kulkea kohti hiilineutraalia todellisuutta. Lisäksi on keskeistä huomioida lähipalveluiden merkitys ihmisten eri elämänvaiheissa. Pienelläkin paikkakunnalla voi olla hyvä tulevaisuus, kun luonnosta ja hyvän arjen mahdollistavista palveluista huolehditaan. Näistä tavoitteina mm. Puulan puhtaus, monimuotoiset metsämaisemat, elävät kylät ja toimivat kyläkoulut, laadukas perusopetus, saavutettava perusterveydenhuolto ja oma lukio. Näiden asioiden merkityksen pitää näkyä paremmin myös kunnan päätöksenteossa. – toteaa hallituksen puheenjohtaja Maisa Juntunen.

Paikalllisyhdistyksen perustaminen on myös positiviinen kannanotto maaseudun puolesta; Kangasniemen kaltaisella maaseutukunnalla on paljon vahvuuksia, joita esiin tuomalla ja joista huolehtimalla muuttoliike voi olla erilainen kuin mitä väestöennusteet kertovat tällä hetkellä.

Kangasniemen vihreät ry:n koko hallituksen muodostavat Kati Hankkila, Marjo Heikkinen, Sisko Luukkonen, Mika Ollikainen, Kirsti Price, Sirpa Tarvonen, Arja Villi ja Maisa Juntunen. Hallitus toivoo toimintaan mukaan mahdollisimman paljon erilaisia ihmisiä. Jäseneksi voi liittyä lähiviikkoina.

Kangasniemen vihreät ry tulee olemaan Vihreä liitto rp:n ja Kaakkois-Suomen vihreiden jäsenyhdistys. Kangasniemi on aiemmin kuulunut Mikkelin seudun vihreät ry:hyn ja yhteistyö Mikkelin ja muiden vihreiden yhdistysten kanssa tulee olemaan monipuolista.

Lisätiedot:
Maisa Juntunen
Puheenjohtaja, Kangasniemen vihreät ry
puh. 0503378211

Kangasniemen vihreiden hallitus: Sisko Luukkonen, Mika Ollikainen, Kati Hankkila, Marjo Heikkinen, Maisa Juntunen, Arja Villi, Sirpa Tarvonen ja Kirsti Price.