Kaakkois-Suomen vihreät ry:n syyskokouksen kannanotto 14.12.2019

Marinin hallitus on ohjelmassaan perustellusti luvannut panostaa joukkoliikenteeseen ja erityisesti raideliikenteeseen ilmaston ja alueiden elinvoiman vuoksi. Hallituksella on suunnitteilla Turun tunnin juna -hankeyhtiö ja Suomi-radan eli Tampereen suunnan radan hankeyhtiö. Itäisen suunnan nopeasta yhteydestä liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt selvityksen ja vertailun. On tärkeää, että myös pääkaupungista itään sijaitsevat alueet huomioidaan raideliikenteen kehittämisessä, emmekä jää läntisen ja pohjoisen suunnan jalkoihin.

Kaakkois-Suomen vihreiden mielestä on tärkeintä toteuttaa sellaiset ratkaisut, jotka parhaiten tukevat raideliikennettä alueella, olivat ne sitten nykyisen infrastruktuurin korjaamista palvelutason parantamiseksi tai kokonaan uusia ratahankkeita. Toivomme, että tekeillä oleva selvitys huomioi koko alueen ja kaikki liikenteeseen, ilmastoon ja alueen kilpailukykyyn sekä elinvoimaan liittyvät näkökulmat kattavasti. On tärkeää, että kaikki alueen kaupungit, kunnat ja maakunnat sitoutuvat selvityksen johtopäätöksiin yhteisen hyvän vuoksi.

Juuri nyt pitäisi kehittää joukkoliikenteen saavutettavuutta kaikkialla Suomessa, jotta ihmiset voisivat valita muunkin vaihtoehdon kuin yksityisautoilun suurten kaupunkien ulkopuolella. Junalla tehty matka tuottaa vain n. 2 % yksityisautolla tehdyn vastaavan pituisen matkan hiilidioksidipäästöistä.